ร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางการศึกษา

ขอเชิญร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันค่ะ .!

เทิดไท้พระภูมี แปดสิบสี่พระพรรษา ดวงใจของไพร่ฟ้า "พระราชาแห่งราชันย์" พระยศก้องเกรียงไกร สถิตในทุกชนชั้น สมนามองค์เทวัญ จากสวรรค์วิมานฟ้า น้อมเกล้าอัญชุลี พระภูมีกษัตรา เทิดไว้ในบูชา ผองไพร่ฟ้าประชาไทย ศิระน้อมประณต แทบจรดเหนือเกล้าไว้ ถวายพระพรชัย พระองค์ทรงพระเจริญ
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1. ข้อควรทราบ
ผมไม่ได้ทำเว็บหน้านี้ ให้นักศึกษา มา Copy แล้วนำไปส่งอาจารย์ แต่ต้องการให้เป็นเพียง Guide line ประกอบการทำงาน และนำไปประยุกต์ ให้ได้งานที่สมบูรณ์ที่สุด นักศึกษาที่ผมเคยสอน มักจะบ่นว่าเขาไม่มีประสบการณ์ ต้องการให้อาจารย์ชี้แนะ ผมก็หวังว่าเว็บนี้จะเป็นประโยชน์ในการชี้แนะ เป็นบันไดก้าวแรก เพื่อที่จะก้าว หรือก้าวกระโดด ไปได้ไกล ๆ อย่างที่ฝัน ข้อมูลในเว็บนี้ มีความถูกต้องในระดับพื้นฐานเท่านั้น แต่การวิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ ไม่ได้อยู่ที่ผู้วิเคราะห์ ระบบที่ดีที่สุด คือระบบที่ผู้ใช้เป็นผู้กำหนด ในโลกนี้ จึงยังไม่มีระบบงานใด ดีที่สุดตลอดไป หรือออกแบบมาแล้ว ตอบสนองได้กับทุกความต้องการ .. ยังไม่มี
ศาสตราจารย์หลุยส์ เดวิด แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เชื่อว่า
"ไม่มีผู้ใด ที่จะออกแบบระบบการทำงาน ให้ผู้อื่นได้
ดังนั้นบทบาทของผู้เชี่ยวชาญ คือ ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้น ออกแบบระบบของตัวเอง
"


2. เหตุที่ส่งเสริมให้คิดโครงงานในปี 2
เพื่อตอบคำถามที่ว่า ควรคิดโครงการเมื่อใดระหว่าง เหลือเวลาอีกมากค่อย ๆ ศึกษาไป หรือ เหลือเวลาน้อยแล้วให้รีบ ๆ ทำ เดี๋ยวไม่จบ เพราะมีเวลาอีกมากที่จะศึกษา และเตรียมความพร้อม จึงต้องศึกษาหาข้อมูล หรือ มีเวลาอีกมากจึงไม่ทำอะไร ไม่ต้องคิดอะไร รอให้ถึงเวลา หรือเหลือเวลาน้อยลง จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูล ศึกษาเรื่องต่าง ๆ อย่างรีบร้อนแบบขอไปที ในเวลาที่จำกัด เพื่อให้ได้งานที่ทำออกมาอย่างเร่งรีบ
ในหลายสถาบันเริ่มกระบวนการในขณะที่เหลือเวลาอีกมาก เพื่อให้นักศึกษา มีการเตรียมการ ตระหนัก ศึกษาหาข้อมูล เพื่อสร้างความพร้อมที่จะทำโครงงานที่เหมาะสม และออกมาสมบูรณ์ที่สุด ในช่วงปลายของหลักสูตร
คำถามน่าคิด (ที่อาจนำมาพิจารณา)
- ระบบหนังสือ หรือวีดีโอเก็บ ตอน และ copy อย่างไร #
- รับสินค้า แล้วไม่มีเลขที่ใบสั่ง รับได้หรือไม่ #
- รับสินค้า 2 ครั้ง ราคาซื้อต่างกัน ราคาขายควรเป็นเท่าไร
- คำนวณต้นทุน ราคาขายจากการ รับสินค้าที่ต้นทุนต่างกัน คิดอย่างไร
- ราคาขายจากการคำนวณต้นทุนอัตโนมัติกับ ราคาขายจริง ต่างกันอย่างไร
- สั่งซื้อแล้วรับสินค้า แบ่ง กล่องเป็นชิ้น หรือชุดเป็นแพ็กอย่างไร
- ส่งเปลี่ยนแล้ว รับจากการส่งเปลี่ยนครึ่งเดียว ได้หรือไม่
- จำนวนคงเหลือ สั่งซื้อ ส่งเปลี่ยน จุดสั่งซื้อ และสถานะสินค้า มีในระบบหรือไม่
- ระบบผู้ใช้ สมัครสมาชิก ผู้ดูแล เปลี่ยนรหัส ลืมรหัส และลบสมาชิก มีในระบบหรือไม่
- ปิดงบ มีผลต่อแฟ้มใดบ้าง
- พิมพ์ใบเสร็จเต็มรูปแบบ ได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร
- การติดตั้ง สำรอง กู้คืน หรือเพิกถอนโปรแกรม มีขั้นตอนอย่างไร
- รายงานที่ช่วยแสดง ผลการประกอบการ อย่างชัดเจน มีอะไรบ้าง
- แต่ละตาราง ไปอยู่ในรายงานใดบ้าง หรือ แต่ละรายงานใช้ตารางใดบ้าง


3. แนวทางการทำโครงงาน (Project Guideline) [อย่างไม่เป็นทางการ]
  3.1 ขั้นตอนที่ต้องพึงระวัง
 1. ศึกษาหาข้อมูล ว่าจะทำเรื่องอะไร หรือสนใจเรื่องอะไร อย่างสมเหตุสมผล
 2. กำหนดหัวเรื่อง ที่ได้จากการศึกษา สรุปเป็นทางเลือกหลาย ๆ ทาง
   กรอบการกำหนดหัวเรื่อง
  1. เป็นเรื่องที่ต้อง เรียนรู้เพิ่มเติม หรือเรียนรู้เรื่องใหม่ มิใช่การใช้ความรู้เดิมทั้งหมด
  2. เป็น ประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นที่ต้องการของสังคม
  3. สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้ ตรงกับสาขาวิชา
  4. เป็นหัวข้อที่ผู้ศึกษา เลือกด้วยตนเอง และมีความพึงพอใจ ต่อหัวข้อที่ต้องการศึกษา
 3. ศึกษาความเป็นไปได้ประกอบการตัดสินใจที่จะ เลือกทางที่ดีที่สุด และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
 4. กำหนดขอบเขตของงาน ความกว้าง และความลึก ของงานที่จะทำ
 5. กำหนด ระยะเวลา งบประมาณ วิธีการ และอุปกรณ์ ที่จำเป็น
 6. เสนอข้อมูลทั้งหมดเป็น Proposal ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ก่อนลงมือทำอย่างจริงจัง
 7. เริ่มทำ และทำให้ เสร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่จะทำได้
 8. เมื่อมีปัญหา ให้หาทางแก้ปัญหา จากการอ่าน การสอบถามผู้รู้ และค้นความจากทุกสื่อ
 9. ถ้ามีปัญหากับงานเดิมที่แก้ไขไม่ได้ และยังพอมีเวลา ให้กลับไปทำข้อ 1 ใหม่
 10. เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ให้กลับไป ประเมินงาน ว่าสมบูรณ์หรือไม่ เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์
 11. นำเสนอผลงานทั้งหมด ให้คณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ หรือคณะกรรมการสอบโครงการ
  3.2 Project Checklist
  (ถ้าไม่เข้าใจว่าความสมบูรณ์คืออะไร ให้เริ่มต้นจาก 10 ข้อนี้ก่อน)
 1. เพิ่ม ลบ แก้ไข และแสดงข้อมูลต่าง ๆ ได้ (Database Management)
 2. ระบบหลักทำงานได้ เช่น ซื้อ ขาย สั่งซื้อ รับสินค้า เป็นต้น (Basic Capability)
 3. รายงานแบบเลือกช่วงเวลา เช่น ยอดขาย กำไร หรือค้างรับ เป็นต้น (Decision Support System)
 4. ตรวจสอบการนำข้อมูลเข้า เช่น วันที่ จำนวนอักษร หรือ ค่าสูงสุด เป็นต้น (Input Validation)
 5. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงงานของผู้ใช้แต่ละคน (User Authentication)
 6. ง่ายต่อการใช้ พร้อมคำแนะนำประกอบโปรแกรม (Ease of use)
 7. การทำงานกับข้อยกเว้น (Exception or Cancel)
 8. การติดตั้งง่าย (Installation)
 9. เอกสารสรุปแผนการนำเสนอ และตัวอย่างข้อมูล (Plan and Data Sample)
 10. เอกสารทุกอย่าง ต้องตรงกับโปรแกรมที่นำเสนอ (Free Error Document)
3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงงาน

http://www.drkan
chit.com
โดย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ .. ท่านเป็นอาจารย์ของผมที่ AU
3.5 ขั้นตอนการทำโครงงาน
 

3.4 เอกสารประกอบการสอน

 ของ อ.เสรี ชิโนดม (.ppt)
ประธานชมรม Moodle ประเทศไทย

 • เสนอชื่อโครงงานและรายละเอียดโครงงานให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน เพื่ออนุมัติให้ทำโครงงาน และรายชื่อกรรมการสอบร่วม
  รายละเอียดประกอบด้วย
  - หลักการและเหตุผล
  - วัตถุประสงค์ของโครงงาน
  - ขอบเขตของโครงงาน
  - ขั้นตอนการดำเนินงาน
  - ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน
  - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - ระยะเวลาการดำเนินงาน

 

4. Thesis หรือ Independent Study ของเพื่อน


ถนอม คณิตปัญญาเจริญ
TISM of Mahidol U.

ชารินี ชัยชนะ
ITM of Chiangmai U.

เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
ITM of Chiangmai U.

เกศริน อินเพลา
ITM of Chiangmai U.

วิเชพ ใจบุญ
CS of Rangsit U.

5. หลักในการพัฒนาระบบ

 1. พัฒนาไป แก้ไขไป (Build and Fix Model)
  เป็นวิธีการที่พัฒนาโดยไม่มีการวางแผนในการพัฒนามาก่อน ส่วนมากจะพัฒนาออกมาเป็นรุ่นที่ 1 เพื่อใช้ในการ modify ตามความต้องการของลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะพอใจ และนำไปใช้งานได้ ทำให้การพัฒนาด้วยวิธีนี้สิ้นเปลืองงบประมาณมาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้วยวิธีนี้ ก็ยังนำมาใช้ได้ในงานที่ไม่สามารถหาความต้องการของลูกค้าได้ในทันที และงานที่มีความซับซ้อนมาก ก็จะช่วยให้ผู้พัฒนามองเห็นภาพกว้าง ๆ ของระบบงานที่จะพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่ยากนัก
 2. ทำไปทีละขั้นทีละเรื่อง (Waterfall Model)
  เป็นวิธีการที่ยืดหยุ่น เพราะในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถจะย้อนกลับ หรือไหลลงไปเป็นลำดับ คล้ายน้ำตก ที่มีหลาย ๆ ชั้น ทำให้เกิดวงจรย่อย ๆ ขึ้นในระหว่างการพัฒนา วิธีนี้สิ้นเปลืองงบประมาณมาก แต่สามารถได้รายละเอียดความต้องการของลูกค้าอย่างสมบูรณ์ และเป็นการตรวจสอบระบบงานที่พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อป้องกันความผิดพลาดด้วย
 3. พัฒนาต้นแบบมาก่อน (Prototyping Model)
  เป็นวิธีการที่พัฒนามาจากวิธีการ SDLC เนื่องจากความต้องการของผู้พัฒนาระบบเองที่จะทำให้ระบบสมบูรณ์มากที่สุดโดยการสร้างระบบจำลอง ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อระบบพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะมีแนวทางการทำงานเป็นอย่างไร จุดใดที่ไม่ถูกต้องก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมาก และยังเป็นการตรวจสอบการพัฒนาในทุก ๆ ระยะเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 4. คิดเล็กแล้วขยาย (Incremental Model)
  เป็นวิธีการที่พัฒนาระบบทีละขั้นตอน ซึ่งสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ระบบเสร็จทุกระบบ จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาระบบอื่น ๆ ตามมาในลักษณะเพิ่มเติมเข้าไปทีละระบบ
6. ทฤษฏี วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle-SDLC)
  1. ทำความเข้าใจปัญหาในระบบเดิม (Problem Recognition) 1.1 สรุปลักษณะองค์กรจากผู้บริหาร (Executive summary) 1.2 แนะนำลักษณะของปัญหาโดยทั่วไป (Problem specification) - กำหนดหัวเรื่องของปัญหา (Subject) - กำหนดของเบตของปัญหา (Scope) - กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective) 1.3 แสดงส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหา และที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Relation of problem and data) 1.4 อธิบายหลักการและเหตุผลในการแก้ปัญหา (Guiding for Basic solution) 2. การศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบ (Feasibility study) 2.1 การสัมภาษณ์ (Interview) หาสภาพความเป็นจริง 2.2 ศึกษาจากข้อมูล และรายงานเอกสาร ว่าเกิดได้อย่างไร (Document study) 2.3 ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ (Process study) 2.4 ทบทวน และสรุปหัวเรื่อง, ขอบเขต และเป้าหมาย (Objective review) 2.5 นำเสนอข้อสรุป วิธีการ เวลา ต้นทุน และผลตอบแทนของตัวเลือก (Option summary) 2.6 จัดทำเอกสารสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบใหม่ (Choosing summary) 3. ทำความเข้าใจระบบที่ใช้อยู่เดิม (Understanding existing system) 3.1 คำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับระบบที่ใช้อยู่ (Existing system explannation) - ข้อมูลนำเข้า (Input) - ขั้นตอนการทำงาน (Process) - ข้อมูลนำเสนอ หรือผลลัพธ์ (Output) - ทรัพยากรต่าง ๆ (Resourse) - บุคลากร (Personal) - สินค้าคงคลัง (Stock) - ฐานะการเงิน (Finance state) - ความสะดวกในด้านต่าง ๆ (Facility) - ขั้นตอนทางด้านบัญชี (Accounting process) 3.2 เอกสาร (Document of existing system) - บทสัมภาษณ์ (Interview) - เอกสารข้อมูล (Data document) - แผนผังเอกสาร (Document flow) - แผนผังแสดงการไหลเวียนของข้อมูล (Data flow diagram) - แผนผังงาน (Layout chart) - แผนผังองค์กร (Organization chart) 3.3 ข้อดีของระบบที่ใช้อยู่ (Advantage of existing system) 3.4 ข้อเสียของระบบที่ใช้อยู่ (Disadvantage of existing system) 4. ออกแบบระบบใหม่ (System design) 4.1 อธิบายข้อมูลนำเข้า (Input) 4.2 อธิบายข้อมูลที่นำเสนอ (Output) 4.3 อธิบายการประมวลข้อมูล (Data process) 4.4 อธิบายโครงสร้างแฟ้ม (File structure) 4.5 อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล และเมนู (Data dictionary and Menu design) 4.6 อธิบายการไหลของเอกสาร หรือข้อมูล (Data Flow Diagram)
  เช่น
  สั่งซื้อสินค้า รับสินค้า ส่งคืนสินค้า รับจากการส่งเปลี่ยนสินค้า จ่ายชำระหนี้
  ขายสินค้า รับคืนสินค้า รับเปลี่ยนสินค้า รับชำระหนี้ ปรับปรุง รายงาน
  สมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก 4.7 อธิบายวิธีการควบคุม และระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 4.8 อธิบายเทคนิคพิเศษที่นำมาใช้ในการทำงานในระบบใหม่ (Technique) 4.9 อธิบายการเลือกซื้อ hardware และ software (Hardware & Software) 5. การพัฒนาระบบ (System construction) 5.1 การเขียนโปรแกรม (Programming) 5.2 การทดสอบโปรแกรม (Testing and Evaluation) 5.3 จัดทำคู่มือ (Documentation) 5.4 ฝึกอบรม (Training) 6. การติดตั้งระบบใหม่ หรือนำมาใช้จริง (Conversion and installation) 6.1 ป้อนข้อมูล (Data entry) 6.2 เริ่มใช้งานระบบ (Go on) 7. การบำรุงรักษาระบบ (System maintenance)

7. ตัวอย่างชื่อโครงงานการค้นคว้าอิสระ โครงงานปลายภาค

8. ตัวอย่างชื่อโครงงาน ของน.ศ. ม.ขอนแก่น

9. ตัวอย่างชื่อโครงงาน ของน.ศ.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

10. ตัวอย่างชื่อโครงงาน ของน.ศ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จาก http://www2.cs.science.cmu.ac.th/person/vilaiporn/ - ระบบแผงควบคุมการให้บริการเว็บไซต์ - ระบบประเมินการฝึกงานและสหกิจศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต - โปรแกรมสร้างลายปักครอสติช - การจัดกลุ่มข้อมูลสารสนเทศชีวภาพ ด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล้ - การหาความสัมพันธ์ระหว่างยีนโดยใช้ฮิดเดน มาร์คอฟโมเดล - พจนานุกรมอังกฤษ – ญี่ปุ่น – ไทย

11. ชื่อโครงงานที่ผมแนะนำนักศึกษาของผม
 1. Web server for windows (Upgrade from apache)
 2. e-Commerce, e-Learning, e-Auction
 3. Tracker, Data mining, Web stat, Webhosting Management
 4. HTML editor, Flash or image creator
 5. Security or Compression
 6. Compiler of new computer language
 7. ระบบจัดตารางสอบ หรือตารางเรียน อัตโนมัติ
 8. ฐานข้อมูล และจำลองการควบคุมรถไฟฟ้าใต้ดิน
 9. ฐานข้อมูล และจำลองการควบคุมความมั่นคงในอาคารใหญ่
 10. ฐานข้อมูล และจำลองการควบคุมลิฟท์ (Elevator)
 11. Remote Administrator
 12. YONOK Project

12. เตรียมสอบป้องกัน
วัตถุประสงค์ [proposal_2550.doc]
เพื่อแสดงให้กรรมการตระหนักในความรู้ความสามารถของผู้นำเสนอ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าได้ทำโครงงานด้วยตัวเอง สามารถแก้ปัญหาได้ และผลงานมีความสมบูรณ์ เหมะสมกับศักดิ์ศรีของปริญญา #
  1. เอกสาร (ตามความเหมาะสม)
 1. หลักการและเหตุผล
  - การอธิบายความจำเป็นด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ตามที่)
  - ระบุสิ่งที่ต้องการสร้าง พัฒนา หรือแก้ปัญหา (ปัจจุบัน)
  - สรุปสิ่งต้องทำและผลที่จะคาดว่าได้รับ (ดังนั้น)
 2. วัตถุประสงค์
 3. วรรณกรรมอ้างอิง
  - แนวคิด หรือหลักการ หรือทฤษฏี
  os, vb, db, er, oop, cost, allocate, encryption
  - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. ขอบเขตของโครงการ และนโยบาย
 5. Work Flow
 6. DFD, ER, UML
 7. Data Structure
  - ออกแบบตารางที่ มีข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน (Normalization)
  - ออกแบบตารางที่ ง่ายต่อการนำไปใช้ (Ease of Use)
 8. คู่มือผู้ดูแลระบบ
 9. คู่มือพนักงาน
 10. คู่มือผู้ใช้
 11. แผนการนำเสนอ (ตัวอย่างข้อมูล และลำดับการนำเสนอ)
 12. Homepage
 13. ผลประเมินโดยผู้ใช้ และผู้เชี่ยวชาญ #1 #2 #3 #4
  2. ตัวอย่างแผนการนำเสนอ
 1. ทดสอบก่อนติดตั้ง
 2. ติดตั้งโปรแกรมโดยผู้ดูแลระบบ
 3. เพิ่มผู้ใช้ใหม่ และเพิ่มซ้ำ
 4. ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกเพิ่ม
 5. เข้าระบบในฐานะผู้ใช้
 6. เพิ่มสินค้า
 7. แสดงการเพิ่มแบบผิด ๆ แต่ระบบป้องกันไว้
 8. ตรวจสอบสินค้าที่ถูกเพิ่ม
 9. แก้ไขข้อมูลสินค้า
 10. เริ่มสั่งซื้อสินค้า
 11. ...
 12. ...
 13. สำรองข้อมูล
 14. กู้ข้อมูลจากการสำรอง
 15. เพิกถอนโปรแกรม
 16. ทดสอบหลังเพิกถอน

13. ผลงานโครงงาน IRPUS ประจำปี 2550
จาก
http://www.irpus.or.th
171 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
(ผ้าทอมือ)
# #
172 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการออกแบบและสร้างอากาศยานและอากาศยานไร้คนขับ #
173 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาน จังหวัดลำปาง
# #
174 โปรแกรมบริหารและจัดเก็บงานซ่อมบำรุง # #
176 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและการกระจายสินค้า
ในอุตสาหกรรมเหล็ก
#
186 การสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยในการบริหารการผลิตและเป็นข้อมูลประกอบการวางผัง
โรงงานของบริษัทไทยเส็งยนต์การเกษตร
#
188 การพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยในการจำลองสถานการณ์เพื่อการวางแผนกำลังคนและการผลิต
ในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ขนาดเล็ก
#
189 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขายสำหรับผู้ประกอบการ
โรงงานเซรามิกขนาดเล็ก
# #
190 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิต
ของห้างหุ้นส่วน เอส ที ซี เซรามิก
# #
191 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม # #
192 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกรรมการส่งออกเครื่องประดับ # #
196 ตัวจัดตารางอัจฉริยะ (Intelligent Scheduler) # #
197 ระบบการลงคะแนเสียงผ่านเครือข่ายส่วนบุคคล # #
203 โปรแกรมออกแบบลายผ้า # #
208 ส่วนต่อยอดแม่แบบและเนื้อหาของ Joomla # #

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 •  


   


  ค้นหาข้อมูลในเวบ
  Search
  สมาชิกเข้าสู่ระบบได้ที่นี่


  สมาชิกเข้าสู่ระบบ
   
  รหัสสมาชิก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก

  ติดต่อ webmaster ที่นี่

  webblog gunrapree
  webboard gunrapree
  blogspot gunrapree
  gunrapree.blogspot
  elementary.blogspot
  hi5.com@geerapann
  Twitter@geerapann
  Google+ gunrapree
  facebook@gunrapree

  http://lnkd.in/TUZDnH #in
  อย่าท้อถอยต่อความดีงามที่ควรพึงกระทำ...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำ Web Media ปี 2552 

ประเภทบุคคล
      
      
                          
  ksp channel FAQ

  หนังสือราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555

 • สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2554 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)
 • โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม (สำหรับนักเรียน อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุน Japan Aviation Academy (JAA) เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (รอบที่ 2)
 • ทุน 2013 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)
 • เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 สาขา Information Science and Technology ณ University for Information Technology "St. Paul the Apostle (UIST) เมือง Ohrid สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 • รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อศึกษาในประเทศมาเลเซีย ประจำปี ๒๕๕๕ หมดเขตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
 • ทุนคุรุทายาทครูสอนภาษาจีนโรงเรียนเอกชน
 • ตลาดน้ำวัดลำพญา ต้นแบบเรียนรู้"บวร"
 • ศธ.เล็ง2แนวทางดูแล-หนุนรมต.ใช้วิธีสแกนนิ้ว ครูเอกชนเฮเข้าร.พ.ไม่ต้องจ่ายเงิน
 • สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 แล้ว เด็กทำคะแนนมากขึ้น 3 วิชา ลดลง 5
 • การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานสมัครเข้ารับรางวัล Wenhui Award ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (Wenhui Award for Educationnal Innovation 2012)
 • คุรุสภา แจงมาตรา44 ออกใบวิชาชีพครู
 • ไทยรับรู้อาเซียนด้อยกว่าชาติอื่น ศธ.เร่งพัฒนาศักยภาพเด็ก3ด้านชิงเป็นผู้นำ
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์รับตรงขาดเกือบหมื่น
 • ครูพันธุ์ใหม่ได้อัตราบรรจุ30%
 • ชงครม.จัดซื้อ"แท็บเล็ต"แบบลงนามเอ็มโอยู
 • เหน็บ!เงินเดือนครูขึ้นสวนคุณภาพการศึกษาเด็ก
 • ประกาศ

  ---------------

  เรื่อง จัดทำข้อมูลเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในระบบ PSIS ให้เป็นปัจจุบัน

  ตามที่ สช. ได้ปรับฐานอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ซึ่งรวมเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม 5 %ในระบบ PSIS เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนมีนาคม 2555
  ดังนั้น โรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนครูอัตราร้อยละ 5 ในระบบ PSIS ขอให้ดำเนินการปรับเพิ่มข้อมูลเงินเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อ สช.จะได้จัดทำข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณการปรับเพิ่มอัตราค่าใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล และการปรับเพิ่มเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนวุฒิปริญญาตรีให้ได้รับเดือนละ 15,000 บาท


  - รายละเอียดเพิ่มเติม -

  1. ตารางอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน (ปรับเพิ่มเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5)

  2. ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่


 • ♥ ¸. • * '¯) ♥ ¸. •*' ¯)

  สถิติผู้เยี่ยมชม

  (¯ `* •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥ (¯` * •. ¸ ♥(¯` * •. ¸ ♥(¯` ♥

    สถิติวันนี้ 242 คน
    สถิติเมื่อวาน 308 คน
    สถิติเดือนนี้
   สถิติปีนี้
   สถิติทั้งหมด
  4576 คน
  48604 คน
  30505428 คน
  เริ่มเมื่อ 2008-11-07


  อากาศวันนี้


  ดาวเทียม                          กรมตุนิยมทยา
  สภาพอากาศและฝนในช่วงต้นฤดูฝน 2555
  แผ่นดินไหว SOUTH OF JAVA,
  INDONESIAขนาด 4.4 ริกเตอร์
  เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
  ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
  วิเคราะห์ภาพดาวเทียม วิเคราะห์ภาพดาวเทียม
  แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
  สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
  สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ข้อมูล AWS
  NWP Model NWP Model
  GIS GIS
  เตือนภัย เตือนภัย
  เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
  รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว